Social Media in Business and Education - Innovative Models, Opportunities and Challenges

Publications

 1. Conference Paper · October 2019
  Information аnd Communication Technologies in Business аnd Education ICTBE 2019, Varna: University publishing house “Science and economics”, 2019, 198-208.

 2. Article · September 2019
  Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, Croatia, 15, 2019, 3, 262-271.

 3. Article · 2019
  International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 14(05),108-121
  Indexed in Scopus and Web of Science

 4. Article · 2019
  International Journal of E-Business Research, 15(1), 38-54
  Indexed in Scopus

 5. Article · October 2018
  “Izvestia” Journal of the Union of Scientists - Varna 2/2018, 241-249

 6. Article · March 2018
  Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia. Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 6 - 9.

 7. Conference Paper · March 2018
  [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia, 98 - 101.

 8. Article · February 2018
  TEM Journal. Volume 7, Issue 1, Pages 171-181, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM71-21
  Indexed in Scopus and Web of Science

 9. Article · September 2017 · Ikonomicheski Izsledvania, 3, Sofia: Bulgarian Academy of Science, pp. 125-141
  Indexed in Scopus

 10. Conference Paper · August 2017
  DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14
  Conference: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017, At Albena, Bulgaria, Volume: Book 1 Vol. 4

 11. Conference Paper · August 2017
  Conference: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017, At Albena, Bulgaria, Volume: Book 1 Vol. 4

 12. Conference Paper · August 2017
  DOI: 10.5593/sgemsocial2017/41
  Conference: 4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM2017, At Albena Co., Bulgaria

 13. Article · October 2017
  “Izvestia” Journal of the Union of Scientists - Varna 2/2017, pp. 197-208

 14. Article · October 2017
  “Izvestia” Journal of the Union of Scientists - Varna 2/2017, pp. 254-259

Publications in the subject field
predating the start of the project

 1. Парушева, С. (2014) Банките и модерните взаимоотношения с техните клиенти чрез социалните медии. Сборник с доклади от международна научна конференция „Информационните технологии в бизнеса и образованието“, Варна: „Наука и икономика“, с. 115-122.
 2. Parusheva, S. (2016) Banks and Their Models for Modern Communication and Business via Social Media. International Journal of Economics and Management Systems. 1, pp. 64-68.
 3. Банков, Б. (2016) Възможности за извличане на данни в реално време от платформата Twitter. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на “Хоризонт 2020“, Свищов: Акад. изд. “Ценов“, с.313-318.
 4. Sulova, S. (2016) An Approach For Automatic Analysis Of Online Store Product And Services Reviews, Izvestiya. University of Economics - Varna, issue 4, pp. 455-467.
 5. Сълова, С. (2016) Методи за извличане на мнения и чувства от текст. Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2016, с. 146-152.
 6. Дражев, С., Петров, П., Стоев, С., Начева, Р. (2012) Социална мрежа за споделяне на знания и опит между преподаватели и студенти от ИУ-Варна. Ръководство за работа [за създаване на дигитално учебно съдържание и работа в социална среда Интернет], Варна, 196 с.